הוסף למועדפים   מפת האתר
 
מערכת שוברים עובדי חברה שאלות השירות שלנו מועדון לקוחות מוצרים אודותינו דף הבית

ענק הביטוח - דמי השתתפות עצמית בפוליסת ביטוח רכב

 

דמי השתתפות עצמית בפוליסת ביטוח רכב

פוליסות ביטוח רכב מקיף מעניקה למבוטח כיסוי כנגד פגיעה בכלי הרכב המבוטח במקרים שונים: במקרי תאונת דרכים, במקרים של גניבה או פריצה אל כלי הרכב המבוטח, ובמקרים של נזקי טבע שונים כאש, שטפון, ברק, או סערה (למשל כאשר כתוצאה מהסערה נופל עץ על כלי הרכב המבוטח). גובה הפיצוי הניתן על ידי חברות הביטוח במקרים השונים שונה, ונגזר מפרמטרים שונים:

·         גובה גבול האחריות שנקבע בפוליסת הביטוח

·         מספר התביעות בתקופת הביטוח הנוכחית ותשלום השבה לקדמות (קימום)

·         גובה דמי ההשתתפות העצמית שנקבעו בפוליסת ביטוח רכב מקיף

·         אחוז הנזק שנגרם ביחס לערכו הכולל של הרכב

·         גובה ירידת ערכו של הרכב עקב הפגיעה

·         עלות תיקון הרכב

קימום וגובה גבול האחריות – מהם ואיך ישפיעו על עלות פרמיית הביטוח?

גובה גבול האחריות בפוליסות ביטוח רכב מקיף נקבע על פי שוויו של כלי הרכב המבוטח. בדרך זו, גם כאשר הנזק הוא בגובה 100% מערכו של הרכב, הפיצוי שינתן יהיה בגובה הנזק שנגרם. גובה גבול האחריות קובע סף מסוים אשר מעבר אליו אין חברת הביטוח אחראית לכסות את הנזק שנגרם.

בביטוח רכב מקיף קיים, על פי רוב, סעיף ביטוח צד ג'. במסגרת סעיף זה מוגדר גבול אחריות מסוים. אם לדוגמה גבול האחריות הוגדר להיות 1,000,000 ש"ח, חברת הביטוח תשלם עד מיליון ש"ח פיצוי עבור נזקי צד ג', אולם אם הנזק שנגרם גבוה יותר, יתרת התשלום תבוא מכיסו של המבוטח.

כאשר הרכב נפגע ומשולם עבורו פיצוי, גבול האחריות יורד והוא עומד על גבול האחריות הקודם, מינוס הפיצוי אשר שולם על ידי חברת הביטוח. על מנת למנוע מצב בו הביטוח בהמשך תקופת הביטוח הוא ביטוח-חסר, בו גבול האחריות נמוך מערכו של הרכב, יש לשלם דמי קימום, כך שגבול האחריות יוחזר לערכו הראשוני, כערך הרכב המבוטח.

דמי השתתפות עצמית מהם, ולמה גובים אותם?

כאשר מוגשת תביעת ביטוח לחברת הביטוח קיימת עלות מסוימת הנדרשת לשם עיבוד התביעה: שכירת שמאי שיעריך את גודל הנזק שנגרם, ניירת אותה יש להדפיס ולתייק, תשלום לסוכני ביטוח המטפלים בתביעה וכו'. בנוסף, קיים החשש כי במידה והביטוח יכסה כל נזק שנגרם לכלי הרכב המבוטח ללא עלות כספית כלל מצידו של המבוטח, הדבר יביא לנהיגה חסרת אחריות ולא זהירה, שלא לדבר על הגשת תביעות סרק ותביעות מרובות על סכומי כסף פעוטים.

על מנת למנוע מצבים אלו, נקבע כי במקרה בו נגרם נזק לרכב, סכום מסוים ראשוני ישולם על ידי המבוטח, ורק יתרת הסכום הנדרש לתיקון הרכב תשולם על ידי חברת הביטוח. סכום ראשוני זה נקרא דמי השתתפות עצמית. במידה ועלות תיקון הרכב נמוכה מגובה דמי ההשתתפות העצמית, עלות התיקון כולה תהיה על כתפי המבוטח, במידה ועלות התיקון גבוהה מדמי ההשתתפות העצמית, הסכום שישולם על ידי חברת הביטוח יהיה עלות התיקון, בתוספת ירידת הערך שנקבעה ובהפחתת דמי ההשתתפות העצמית שישולמו בכל מקרה על ידי המבוטח.

גובה דמי ההשתתפות העצמית במקרי טוטאל לוס וביחס לירידת ערך

בפוליסת ביטוח רכב מקיף התקנית במוגדרת בתקנות הביטוח ומחייבת את כל חברות הביטוח ביחס לביטוח כלי רכב פרטיים ומסחריים עד ארבעה טון נקבע אחוז מסוים מערך הרכב (60%) אשר כל נזק שעלות תיקונו עולה על אחוז זה הרכב יוגדר כטוטאל לוס. חברות ביטוח רבות קובעות אחוז אף נמוך מ-60% (לרוב 55% או 50%) אשר מגדיר רכב כטוטל לוס. אם שוויו של רכב הוא 100,000 ש"ח, ואחוז הטוטל לוב נקבע בפוליסת הביטוח ל-50%, אז כל נזק שעלות תיקונו עולה על 50,000 ש"ח יגדיר את הרכב כטוטאל לוס.

המחוקק הגדיר כי במקרים בהם הרכב מוגדר כטוטאל לוס, בפוליסות ביטוח הרכב המוגנות על ידי התקנון, גובה ההחזר אותו תשלם חברת הביטוח יהיה 100% מערכה של הפוליסה וללא דמי השתתפות עצמית. במילים אחרות, במידה והרכב הוגדר כטוטאל לוס, חברת הביטוח תשלם למבוטח סכום השווה לערכו של הרכב וללא חויב המבוטח בדמי ההשתתפות העצמית.

הסכום המשולם על ידי חברת הביטוח מורכב משני חלקים: עלות התיקון, וירידת ערך הרכב. לגבי כל אחד משני החלקים הללו מוגדרת השתתפות עצמית שונה. לרב, הסכום המוגדר כהשתתפות עצמית בעלות התיקון מוגדר כסכום כספי מסוים (לדוגמה 600 ש"ח או 2000 ש"ח) ואילו ההשתתפות העצמית בירידת הערך מוגדרת כאחוז מירידת הערך שנקבעה על ידי שמאי, לרב 1.5%. ניתן לשנות את החתימה על אחוז ההשתתפות בירידת ערך בדף נספח לחוזה בתוך שלושים ימים מקבלת הביטוח.

ירידת ערך הרכב יכולה להגרם משימוש בחלפים שאינם מקוריים בעת תיקון הרכב, או כתוצאה מאיכות תיקון הרכב או פגיעה שלא ניתן לתקנה באופן מוחלט, כפגיעה בשילדת הרכב. ירידת ערך הרכב תבוא לידי ביטוי כאשר בעל הרכב ירצה למכור את רכבו. במקרה זה ערך המכירה ירד ביחס למחירון בגובה ירידת הערך שהוגדרה על ידי השמאי.

גובה דמי ההשתתפות העצמית

גובה דמי ההשתתפות העצמית נקבעים באופן עצמאי על ידי כל חברת ביטוח, כך שגם בביטוחים סטנדרטיים קיים הבדל בין חברה אחת לשנייה ובין פוליסה אחת לשנייה בנוגע לגובה דמי ההשתתפות העצמית במקרי הביטוח השונים.

ישנם מצבים בהם נהוג כי חברות הביטוח מקנות הנחות, או קנסות, בגובה ההשתתפות העצמית: נהגים זהירים אשר בידם תעודת העדר תביעות זוכים לרב להנחה בגובה ההשתתפות העצמית שנקבעת עבורם בפוליסת ביטוח רכב, ומנגד נהגים צעירים ונהגי כלי רכב דו גלגליים זוכים לרוב ל"קנסות" בצורת דמי השתתפות עצמית גבוהים במיוחד.

מצב נוסף המקנה הנחות בגובה ההשתתפות העצמית הוא פנייה לתיקון במוסך הסדר. מוסכי הסדר הם מוסכים אשר עובדים עבור חברות הביטוח ומתקנים את כלי הרכב הפגועים בעלות נמוכה יחסית. לעתים, עלות נמוכה זו היא פונקציה של שימוש בחלפים שאינם מקוריים, חלפים מחודשים או תיקונים פזיזים ולא יסודיים. כיוון שעלות התיקון נמוכה יותר, האינטרס של חברת הביטוח הוא כי המבוטח יבחר לתקן את רכבו במוסך הסדר, אולם המבוטח עלול לשלם על כך בירידת ערכו של הרכב, איכותו הרכב ולעתים אף בטיחותו. כיוון וזכותו של המבוטח להחליט היכן יתקן את רכבו וחובתה של חברת הביטוח לפצותו בכל החלטה שיחליט, חברות הביטוח מציעות למבוטח תמריצים שונים כדי לשכנעו לתקן את הרכב במוסך הסדר. אחד התמריצים המקובלים הוא הורדת דמי ההשתתפות העצמית, לעתים במאות שקלים. חשוב לשים לב כי למרות שעלות התיקון זולה יותר, ירידת הערך עלולה במקרה זה להיות גבוהה יותר וכדאי במקרים אלו להעזר בשירותי שמאי חיצוני, כי ייתכן בהחלט שההנחה שניתנה בדמי ההשתתפות העצמית מקוזזת על ידי ירידת הערך הגבוהה יותר.

לרוב קיים קשר בין גובה דמי ההשתתפות העצמית וגובה פרמיית הביטוח. ככל שההשתתפות העצמית גבוהה יותר כך פרמיית הביטוח נמוכה יותר. במקרים מסוימים, גובה ההשתתפות העצמית הוא כה גדול (לדוגמה בכלי רכב דו גלגליים או בכלי רכב ישן במיוחד) שרכישת הביטוח הופכת ללא כדאית. ניתן, מאידך, להקטין את דמי ההשתתפות העצמית ואף לבטלם כליל על ידי העלאת דמי הביטוח המשולמים.

כיוון וקיימים הבדלים מהותיים בין חברות הביטוח השונות, חשוב להקפיד ולשים לב לגובה דמי ההשתתפות שנקבעו בפוליסת ביטוח רכב מקיף, הן עבור השתתפות עצמית בעלויות התיקון והן בהשתתפות עצמית בירידת ערך הרכב. כמו כן, בהתאם לאופי המבוטח ושנאת הסיכון הטבועה בו יש להחליט מראש מהוא גובה ההשתתפות עצמית המקובל על המבוטח, תוך הבנה כי הורדת דמי ההשתתפות העצמית תביא לעלייה במחירי פרמיית הביטוח.

 

 

 

ביטוח צד ג
ביטוח חובה
ביטוח עסק
ביטוח דירה
הסניפים שלנו
ספקי שירותים
מוקד לשעת חירום
מבצעי החודש
קריירה
תביעות
קישורים
טפסים
מערכת שוברים
מחשבונים
מידע ביטוחי
מבצעי ענק הביטוח
הגרלת טיסה לחו"ל למצטרפים
חדשים לביטוח הרכב המשתלם

ביטוח רכב המשתלם ביותר,
בהשוואה ל10 חברות שונות


הגרלת טיסה לחו"ל למצטרפים
חדשים לביטוח הרכב המשתלם

ביטוח רכב המשתלם ביותר,
בהשוואה ל10 חברות שונות


הגרלת טיסה לחו"ל למצטרפים
חדשים לביטוח הרכב המשתלם

ביטוח רכב המשתלם ביותר,
בהשוואה ל10 חברות שונות


הגרלת טיסה לחו"ל למצטרפים
חדשים לביטוח הרכב המשתלם

ביטוח רכב המשתלם ביותר,
בהשוואה ל10 חברות שונות


הגרלת טיסה לחו"ל למצטרפים
חדשים לביטוח הרכב המשתלם

ביטוח רכב המשתלם ביותר,
בהשוואה ל10 חברות שונות


הגרלת טיסה לחו"ל למצטרפים
חדשים לביטוח הרכב המשתלם

ביטוח רכב המשתלם ביותר,
בהשוואה ל10 חברות שונות


הגרלת טיסה לחו"ל למצטרפים
חדשים לביטוח הרכב המשתלם

ביטוח רכב המשתלם ביותר,
בהשוואה ל10 חברות שונות


הגרלת טיסה לחו"ל למצטרפים
חדשים לביטוח הרכב המשתלם

ביטוח רכב המשתלם ביותר,
בהשוואה ל10 חברות שונות


הגרלת טיסה לחו"ל למצטרפים
חדשים לביטוח הרכב המשתלם

ביטוח רכב המשתלם ביותר,
בהשוואה ל10 חברות שונות


הגרלת טיסה לחו"ל למצטרפים
חדשים לביטוח הרכב המשתלם

ביטוח רכב המשתלם ביותר,
בהשוואה ל10 חברות שונות


הגרלת טיסה לחו"ל למצטרפים
חדשים לביטוח הרכב המשתלם

ביטוח רכב המשתלם ביותר,
בהשוואה ל10 חברות שונות


הגרלת טיסה לחו"ל למצטרפים
חדשים לביטוח הרכב המשתלם

ביטוח רכב המשתלם ביותר,
בהשוואה ל10 חברות שונות


הגרלת טיסה לחו"ל למצטרפים
חדשים לביטוח הרכב המשתלם

ביטוח רכב המשתלם ביותר,
בהשוואה ל10 חברות שונות


הגרלת טיסה לחו"ל למצטרפים
חדשים לביטוח הרכב המשתלם

ביטוח רכב המשתלם ביותר,
בהשוואה ל10 חברות שונות
שירות לקוחות
יוקנעם: 04-9894917 נהרייה: 04-9825555 חיפה: 04-8726166 מרכז: 03-5052323 אשדוד: 08-8671000 סניפים:
רשת ענק הביטוח הוקמה בשנת 1970  כסוכנויות ביטוח הפעילות בביטוח חיים, ביטוח אלמנטארי ובביטוח בריאות. הסוכנויות מייצגות את כל חברות הביטוח בישראל ובעזרת תוכנת ביטוח ייחודית סוקרים עבור הלקוח את הצעת הביטוח הרלוונטית ON-LINE מול חברות הביטוח ומעניקים ללקוח את העסקה המשתלמת ביותר.
  בניית אתרים כל הזכויות שמורות © דורון ענק הביטוח ביטוח רכב מקיף | ביטוח צד ג | ביטוח עסק | ביטוח חובה | ביטוח דירה
כל הזכויות שמורות © ענק הביטוח | דף הבית | אודות דורון ענק הביטוח | תקנון שימוש באתר | אבטחת מידע | מנהלים | מיניסייט | מפת אתר | rss